Головна

Про нас

Наші партнери

Вони творили історію

Фотогалерея

 

 

Наша адреса:  Львівська обл. м. Стрий, вул. Львівська 169 тел.: (03245) 5-20-02, 5-31-90

 

СТРИЙСЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ  ЛЬВІВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ НА 2007-2008 навчальний рік

Основним завданням навчального закладу є підготовка фахівців для сільськогосподарського виробництва кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" і "бакалавр".

Прогнозуючи потреби в кадрах з урахуванням структурних змін, як на виробництві, так і на ринку праці, навчальний заклад готує фахівців за такими спеціальностями:

бакалаврів:

· Механізація сільського господарства;

молодших спеціалістів:

· Механізація сільського господарства;

· Електрифікація і автоматизація сільського господарства;

· Організація і технологія ведення фермерського господарства;

· Бухгалтерський облік;

· Біржова діяльність, спеціалізація — оцінка цілісного майна, операції з нерухомістю (кваліфікація — бухгалтер-ріелтор);

· Правознавство;

· Експлуатація систем обробки інформації та прийняття рішень, (кваліфікація — технік-програміст);

· Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах;

 

Стрийський коледж має потужну навчально-матеріальну базу: обладнані кабінети і лабораторії, 6 комп’ютерних класів, комп’ютерний видавничий центр, бібліотеку, читальні зали, навчально-виробничу майстерню, машинно-тракторний парк, автополігон, а також навчально-дослідне господарство.

Соціальна інфраструктура включає гуртожитки, спортивний і тренажерний зали, їдальню, студентське кафе, буфет, базу відпочинку.

Прийом документів на денне навчання з 23 червня по 22 липня, на заочне—з 1 вересня по 30 вересня.

Вступні випробування на денну форму навчання з 23 липня 2007 року; на навчання без відриву від виробництва—з 1жовтня 2007 року.

Зарахування проводиться за результатами вступних випробувань:

· українська мова (диктант) - для всіх спеціальностей;

· тестування з біології (для спеціальностей "Організація і технологія ведення фермерського господарства”);

· тестування з основ правознавства (для спеціальностей “Правознавства”);

· тестування з математики (для всіх інших спеціальностей).

Зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, - до 30 серпня 2007р.

Вступники подають такі документи:

· документ про освіту—оригінал або завірену копію;

· медичну довідку (форма 086-у) - оригінал або завірену копію;

· 6 фотокарток (розмір 3Х4);

· направлення встановленої форми (для тих, хто направляється с/г підприємствами);

· паспорт або довідку з місця проживання;

· ідентифікаційний код.

Усі документи вступник пред’являє особисто.

Адреса коледжу: Львівська обл., м. Стрий,  вул. Львівська, 169

                                 Тел. 5-31-90; 5-20-02;

                               5-84-41 (заочне відділення).

При коледжі працюють підготовчі курси, на які приймаються учні 9,11 класів та випускників навчальних закладів.

Ліцензія Головного управління освіти і науки (Серія АА №485949)

Ліцензія Міністерства освіти і науки України (Серія АА №868025)

Випускникам курсів позитивні результати підсумкових випробувань у квітні зараховуються як вступні:

До Стрийського аграрного коледжу Львівського державного аграрного університету на різні спеціальності

Заняття проводяться по суботах.

Загальна вартість навчання на курсах становить 300 гривень

Для зарахування на курси необхідно подати:

· заяву;

· Копію квитанції про оплату.

За довідками звертатись в приймальну комісію за адресою:

Львівська обл., м. Стрий, вул. Львівська, 169,тел. 5-20-02

Як уже зазначалось, відділення "Механізації сільського господарс­тва" є ветераном в коледжі.

Технік-механік — це справді чоловіча спеціальність, приваблює тих, хто любить техніку, цікавиться ре­монтом автомобілів, тракторів, мріє стати водієм. Техніки-механіки працюють на посадах начальника (бригадира) виробничого підрозділу господарства, дільниць, цехів, завідуючих майстернями, машинним двором, пунктів і станцій технічного обслуговування, майстрів-наладчиків, дільничних механіків, завідуючих обмінними пунктами ремонтних підприємств та структурних підрозділів агротехсервісу.

Технолог-організатор сільськогосподарського виробництва і агротуризму готується для самостійного ведення фермерського господарства, індивідуального селянського госпо­дарства та для організації на цій базі сільського туризму, він може очолювати підрядні, орендно-госпрозрахункові виробничі підрозділи і працювати виконавцем технологічних процесів з виробництва продукції сільського господарства на основі досягнень науки, прогресивних технологій і передового практичного досвіду; працювати оператором та організатором сільського туризму (надання послуг з ночівлі, харчуван­ня, організації дозвілля туристів на базі власного господарства, проведення маркетингової діяльності в галузі агротуризму), організатором сільського і екологічного туризму на регіональному (обласний, район­ний) та локальному (сільради) рівнях в державних органах та органах самоврядування.

Випускники спеціальності "Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах" вчаться, як правильно організовувати обслуговування в готелях і туристичних комплексах, одержать робітничі спеціальності оператора ПЕОМ, портьє, покоївки, екскурсовода та туристичного агента.

Щодо проходження студентами навчальних, виробничо-технологіч­них та переддипломних практик, то студенти спеціальності "Механізація сільського господарства" прохо­дять навчальну практику по ремон­ту сільськогосподарської техніки та матеріалознавству в навчально-ви­робничій майстерні коледжу, яка займається капітальним ремонтом вантажних та легкових автомобілів. Виробничо-технологічну та перед­дипломну практику студенти прохо­дять в таких базових господарствах району як: СГТзОВ "Відродження", СГТзОВ ім. І.Франка, фермерське господарство "Золоті ворота".

Студенти спеціальності "Ор­ганізація і технологія ведення фер­мерського господарства" проходять практики та лабораторно-практич­ні заняття на сортовипробувальній станції в с. Підгірці, районній на­сіннєвій інспекції, вет.лабораторії, на млинах, переробних цехах м'яса, пекарнях та фермерських госпо­дарствах району. Для проведення краєзнавчої та туристичної прак­тик використовується наш міський краєзнавчий музей, номери готелю "Золото Карпат", туристичні фірми, бази і готелі Стрийщини та Сколівщини.

Крім основних спеціальностей, студенти коледжу отримують додатково робітничі спеціальності: водія автомобіля категорії “В” і “С”, тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва, слюсаря з ремонту сільськогосподарської техніки, оператора комп’ютерного набору.

 

.

 
 
©2007  Недоступ Андрій                                                                                                                                                      Лист адміністрації 
   
 
Hosted by uCoz